Kaleideo Gemeente Kempton Park

Kaleideo Gemeente

GESINSFOKUS

Gesinne is die basiese boustene van ons samelewing. Dit is in daardie konteks dat ons leer liefhê, met mekaar verskil, konflik hanteer, kommunikeer en nog baie ander lewensvaardighede bemeester. Dit is ook in die gesin waar ons beeld van God en ons verhouding met Hom gevorm en versterk word. Vir hierdie rede glo ons in die Gesin soos God dit daar gestel het en wil ons graag elke lid van die gesin sinvol bedien. Ons plaas ‘n hoe premie op gesinne en moedig baie sterk ‘n gesonde gesinslewe aan.

KONNEKSIEGROEPE

“Life happens in the company of others” – Wayne Jacobson

Die hele lewe gaan oor verhoudings, en die kwaliteit van ons lewens word bepaal deur die kwaliteit van ons verhoudings. Om werklik sinvol te groei in jou verhouding met die Here is dit noodsaaklik om ook in sinvolle lewendgewende verhoudings met ander te staan. Konneksiegroepe gee jou die geleentheid om te groei in jou spiritualiteit (Kruis, Konneksie, Kleur) (link wat jou terug vat na visie en missie toe) en saam met ander God te ontdek. Raak nou deel van so geestelike gesin.

PAUSE [TIENERS]

‘n Energieke en dinamiese groep vir tieners – elke Woensdag van 18:30 tot 20:30 in die Rooilokaal.

KALEIDEO KIDZ

Kaleideo Kidz is elke Sondag hard aan die werk om jou kinders interaktief van Jesus te leer. Verskeie opwindende aktiwiteite word aangebied. Kaleideo Kidz is tydens altwee dienste op Sondae aan, 8:15 en 10:15.

Emille Steyn | Senior Pastor

 

Facebook Page

Rate and write a review

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Fiskaal Street
Kempton Park 1619 GP ZA
Get directions
SONDAG DIENSTYE 8:15 | 10:15 | 18:00

Rate and write a review

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.